Blahoslav_Lukavec

Vážení návštěvníci,

úvodem mi dovolte krátké představení sebe sama: V roce 1974 jsem absolvoval stavební fakultu ČVUT.  Následně nastupuji do NP Armabeton, kde zůstávám až do roku 1992. V tom roce s kolegou zakládáme projekční kancelář Tillia, s.r.o. Intenzivně jsme v té době spolupracovali například s Ing. Arch. Vlado Miluničem, Ing. Arch. Vladimírem Kačerem, nebo Ing. Arch. Janem Kaslem. Od roku 2002 podnikám jako samostatný stavební projektant s autorizací.

Nabízím zpracování stavební části projektů rodinných a bytových domů, občanské vybavenosti a menších průmyslových staveb. Ve spolupráci s kolegy jsem schopen zpracovat kompletní projektovou dokumentaci staveb, včetně inženýrské činnosti (získání stavebního povolení).

Mezi mé další činnosti, především v době Vánoc, patří rovněž pořádání vánočních výstav. Více na www.vanocnivystava.cz

Ing. Blahoslav Lukavec